Piharakennus kotimaiselta valmistajalta - pihavarastot, hirsiladot, venevajat, pariladot

Tarvitseeko piharakennus rakennusluvan?

Rakennuslupa piharakennukselle ?

TARVITSEEKO PIHARAKENNUS RAKENNUSLUVAN ?

Melkein jokainen rakennettava piharakennus on tarvinnut rakennusluvan. Tilanne muuttuu vuodesta 2025 lähtien, jolloin muutamaa poikkeusta lukuunottamatta esimerkiksi pihasaunan, autotallin tai pihavaraston rakentaminen ei vaadi enää pitkää rakennuslupa menettelyä.

Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 uuden rakentamislain, jonka mukaan alle 30 neliön piharakennuksen rakentaminen onnistuu 1.1.2025 alkaen ilman rakennuslupaa. Lain piti alunperin tulla voimaan vuoden 2024 alussa, mutta sitä lykättiin vuodella eteenpäin.

RAKENNUSLUPA VUODEN 2025 JÄLKEEN

Yksi lupamuoto ja korkeampi lupakynnys sujuvoittavat rakentamista

Nykyiset rakennuslupa ja toimenpidelupa korvataan yhdellä lupamuodolla, rakentamisluvalla. Lupaa edellyttävien rakentamishankkeiden kynnystä nostetaan siten, että jatkossa esimerkiksi alle 30 neliön varaston tai pihasaunan voi rakentaa ilman lupaa, kunhan rakentamis- ja kaavamääräykset sekä rantarakentamisen säännökset täyttyvät. Kaikki rakennukset kuluttavat jatkossakin tontin rakennusoikeutta. Ympäristöministeriön tiedote 1.3.2023.

Rakentamisen laatua parannetaan selkeyttämällä vastuita

Vastuu rakentamishankkeen toteutuksen kokonaisuudesta säädetään päävastuulliselle toteuttajalle. Rakentamishankkeeseen ryhtyvä voi valita, nimeääkö hankkeeseensa päävastuullisen toteuttajan vai ottaako tehtävän itse vastattavakseen. Rakennushankkeen osapuolet velvoitetaan tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan tietoja hyvän laadun takeeksi. Ympäristöministeriön tiedote 1.3.2023.

RAKENNUSLUPA ENNEN VUOTTA 2025

Kunnan rakennusvalvonnasta voi selvittää, tarviiko piharakennus rakennusluvan vai ei. Rakentamisen edellytyksistä, tarvittavista luvista sekä lupamenettelystä tietoa antaa kunnan rakennustarkastaja. Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.  Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voi hakea toimenpidelupaa tai ilmoittaa hankkeesta kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Lupakäytännöt vaihtelevat myös alueittain, on merkitystä rakennetaanko haja-asutusalueelle vai asemakaava-alueelle.

Pihasaunan rakentaminen vaatii aina vuoden 2024 loppuun asti rakennusluvan, mikäli siihen tulee kiinteä tulisija. Rakennuslupa tarvitaan kaiken kokoisiin saunoihin ja myös valmis paketteihin ja siirrettäviin saunoihin.

Piharakennuksen rakennuslupa tai toimenpidelupa hankitaan oman kunnan rakennusvalvonnasta. Rakennuslupahakemuksen voi jättää kirjallisena tai sähköisesti esimerkiksi www.lupapiste.fi:n kautta niissä kunnissa, jotka ovat palvelussa mukana. Yleistä tietoa rakennusluvan hakemisesta voi katsoa Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Mikäli tarvit rakennuslupaa tai toimenpidelupaa varten täyttää piharakennuksellesi rakennushankeilmoituksen RH1, löydät lomakkeet Suomi.fi -sivustolta.

Rakennusluvan hakeminen on aikaa vievää ja kestää kunnasta riippuen ainakin yhdestä kahteen kuukautta, joka kannattaa huomioida, kun ryhdyt rakentamaan. Kesällä luvan saaminen saattaa kestää pitempään. 

Piharakennuksen rakennuslupakuvat

Piharakennuksille hakiessa rakennuslupaa, tarvitaan aina rakennuslupakuvat. Tilatessasi piharakennuksen Perinneladoilta rakennuslupakuvat (julkisivu-, pohja- ja leikkauskuvat) sisältyvät aina toimitukseen. Tutustu laajaan pihavarasto ja hirsilato mallistoomme!

Etsi